24-02-64 พล.อ.ประยุทธ์-อนุทิน พร้อมคณะ เดินทางไปรับวัคซีนซิโนแวค 2 แสนโดสที่สนามบิน

    0
    22