สธ.เติมวัคซีนโควิด 7 แสนโดส ให้ จ.นครศรีธรรมราช ระดมฉีดให้ครบ 100% ตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในต้นเดือนธันวาคม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารติดตามการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19  และนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำชับให้เข้มมาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดและ Covid Free Setting พร้อมจัดสรรวัคซีนให้อีก 7 แสนโดสฉีดให้ครอบคลุมประชากร  100% ภายในต้นเดือนธันวาคม

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด 19 การฉีดวัคซีนให้ประชาชน ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบหน้ากากอนามัยชนิด N95 จำนวน 5,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยทางการแพทย์จำนวน 10,000 ชิ้น และยาฟาวิพิราเวียร์จำนวน 500,000 เม็ด และยาฟ้าทะลายโจร สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรค

นายอนุทิน กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใย ติดตามสถานการณ์โควิด 19 มาโดยตลอด และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในทุกด้าน จากการติดตามสถานการณ์ พบว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช แนวการโน้มติดเชื้อเริ่มลดลง ข้อมูล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 394 รายระลอกเดือนเมษายน ผู้ติดเชื้อสะสม 34,087 ราย ส่วนใหญ่พบการติดเชื้อจากครอบครัวและชุมชน 79.76% ตลาด 6.89 % ในเรือนจำ 5.11% โรงงาน 1.68% และกิจกรรมทางศาสนา 1.43% โดยมีมาตรการควบคุมโรคที่สำคัญ คือ การค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ โดยจัดทีม CDCU และ CCRT จากต่างอำเภอมาช่วยค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง, ติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อภายใน 24 ชั่วโมง, สนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เช่น ตลาด โรงงาน แคมป์คนงานก่อสร้าง แพปลา ระบบขนส่งสาธารณะ ส่วนสถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน SHA จะดำเนินการตรวจ ATK ให้กับพนักงานทุกสัปดาห์ รวมทั้งให้หน่วยงานราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่นปรับการทำงานในรูปแบบ New Normal ร้านค้าสถานประกอบการ ร่วมรณรงค์มาตรการ UP และ Covid Free Setting เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด

ทั้งนี้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทุ่งท่าลาด ขนาด 260 เตียง เป็นแห่งที่ 3 ของจังหวัด มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย รับผู้ติดเชื้อสะสม 915 ราย ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อกำลังรักษาอยู่ 199 ราย ส่วนใหญ่เข้ารักษาเป็นครอบครัว กรมสุขภาพจิตจึงได้สนับสนุนของเล่นเสริมพัฒนาการให้กับเด็กที่ติดเชื้อและกำลังรักษา เพื่อดูแลด้านจิตใจควบคู่กับการดูแลสุขภาพกาย

นายอนุทินกล่าวต่อว่า สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ครอบคลุมประชากร 76.5% มอบหมายให้กรมควบคุมโรคจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม 7 แสนโดส เพื่อฉีดให้ครอบคลุมประชากร 100% ภายในต้นเดือนธันวาคม โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนถึงประโยชน์ของวัคซีน และตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุด รวมถึงให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ระวังตัวเองตลอดเวลา โดยที่ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) ในวันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีน 2,200 โดส เป็นวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 สำหรับเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี 350 โดส เข็มที่ 2 สำหรับประชาชนทั่วไป 1,350 โดส และบูสเตอร์เข็มที่ 3 จำนวน 500 โดส

นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้รับงบประมาณสนับสนุนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จัดซื้อเครื่องรังสีมะเร็งรักษา (LINAC) มูลค่า 120 ล้านบาท เป็นเครื่องที่สอง ให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และยังแบ่งเบาผู้ป่วยส่วนหนึ่งจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ สามารถดูแลผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจาก 60 รายต่อวันเป็น 100 รายต่อวัน ช่วยลดการรอคอยรักษาจากเดิม 6 สัปดาห์เหลือเพียง 3 สัปดาห์

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles