สธ.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 20 หน่วยงาน สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม

กระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ 20 หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วันนี้ (6 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธี

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งคณะทำงานการให้ข้อมูลด้านบริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อกำหนดแนวทางและวางแผนการในการสนับสนุนข้อมูลฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งได้มีการพัฒนาผ่านระบบไลน์ เพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเป้าหมาย และได้จัดตั้ง  Call Center ให้บริการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ให้ข้อมูลและแก้ไขปัญหาในการลงทะเบียน รวมถึงการแสดงผลทางห้องปฏิบัติ ใบรับรองการฉีดวัคซีน ตลอดจนสื่อสารกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา HI /CI ผ่าน Line OA หมอพร้อม

 “การดำเนินงานที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จได้อย่างดี จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อาทิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพและนนทบุรี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สนับสนุนการดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม ทำให้การให้ข้อมูลมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นายอนุทินกล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานทั้ง 20 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนนทบุรี, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles