“อนุทิน”ลงพื้นที่สยามพารากอน ยกระดับมาตรการปลอดภัย ลดเสี่ยงโควิด-19

กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด โรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์

วันนี้ (15 กันยายน 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ว่า จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออก ข้อกำหนดให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) สามารถ เปิดให้บริการได้ แต่เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ที่คนรวมตัวกัน จึงขอให้สถานประกอบการศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า เฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างเข้มข้นสูงสุด โดยยึดหลักมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) และมาตรการที่จะมีการนำไปใช้ในอนาคต ด้วยการยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) เพื่อให้ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัย โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) เช่น ทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วม เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวจับบันไดเลื่อน ราวจับรถเข็น ที่จับประตู รวมทั้งห้องส้วม ทุก 1-2 ชั่วโมง จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูล  มีฝาปิดมิดชิดและแยกมูลฝอยแต่ละประเภทออกจากกัน และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน มีการระบายอากาศที่ดี ทั้งในอาคารและในห้องส้วม ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกิน 800 ppm กรณีที่มีศูนย์อาหาร (Food court) ควรจัดภาชนะ เครื่องปรุงเป็นชุดสำหรับลูกค้าแต่ละคน เป็นต้น รวมทั้งมาตรการด้านการรักษาระยะห่าง (Distancing) และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ และจำกัดเวลาการใช้บริการในห้างฯไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมง

“ข้อถัดมา คือ 2) ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel) เช่น จัดให้พนักงานทุกคน เน้นกิจการที่มี    ความเสี่ยง อาทิ ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านนวด-สปา คลินิกเสริมความงาม ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 – 3 เดือน และมีการคัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ด้วยแอปพลิเคชัน ไทยเซฟไทย มีการตรวจ ATK เป็นระยะ และ 3) ด้านผู้รับบริการ (COVID Free Customer) จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและก่อนออกจากสถานที่ ด้วยแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดหรือจัดให้มี สมุดสำหรับลงทะเบียน รวมทั้งคัดกรองความเสี่ยงผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่ด้วย ไทยเซฟไทย และผู้รับบริการที่จะเข้า  นั่งกินอาหารในร้านภายในห้างฯ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับร้านอาหาร โดยให้แสดงผลการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1-3 เดือน หรือมีผล ATK เป็นลบ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles