วัคซีนปทุมธานี

วันนี้ นำวัคซีนโควิดมามอบให้จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดและมีความเสี่ยงอีกพื้นที่หนึ่ง เนื่องจากมีตลาดค้าส่ง ค้าปลีกขนาดใหญ่หลายตลาด และยังตรวจเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อ ต่อเนื่องการฉีดวัคซีนล็อตแรกนี้ จะเป็นการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรก เพราะทำงานใกล้ชิดผู้ป่วย และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุด หลังจากวัคซีนล็อตที่สอง และล็อตที่สามเข้ามา จะมีการกระจายไปฉีดให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ในจังหวัดต่างๆ ตามแผนที่คณะแพทย์ ได้จัดทำไว้วันนี้ ท่านชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดปทุมธานี ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกคน รวมถึงอสม. ที่ช่วยกันทำงานเพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน

#คนไทยต้องปลอดภัย

#มั่นใจกระทรวงสาธารณสุข

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles