อนุทิน เผย สธ.ไทย บูรณาการเฝ้าระวังโควิด 19 และไข้เลือดออก

กระทรวงสาธารณสุข เผย 15 มิถุนายน วันไข้เลือดออกอาเซียน ปีนี้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” บูรณาการงานป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และไข้เลือดออก ล่าสุดปีนี้ผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 80 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563

วันนี้ (15 มิถุนายน 2564) ที่ห้องประชุมกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์อภิชาติ วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน  (ASEAN Dengue Day 2021) พร้อมกล่าวถ้อยแถลงว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตโรคไข้เลือดออกทุกปี โดยในปี 2563 ต้องทุ่มเททรัพยากรทุกด้านเพื่อแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลต่อการควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงได้ปรับการทำงานให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบูรณาการการทำงานทั้ง 2 โรคเข้าด้วยกัน ข้อมูลรอบ 5 เดือนแรกของปี 2564 มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ การล็อกดาวน์ ปิดสถานที่สาธารณะ เช่น โรงเรียน ทำให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดลง ส่งผลให้จำนวนยุงลายลดลงไปด้วย

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เข้มแข็ง รวมทั้งความร่วมมือจากประชาชน ชุมชน ภาครัฐและเอกชน มีอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ปฏิบัติงานโรคโควิด 19 พร้อมสำรวจลูกน้ำยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทั้งที่บ้านและในชุมชน มีแอปพลิเคชัน “ทันระบาด” เพื่อเฝ้าระวังและวิเคราะห์สถานการณ์ไข้เลือดออก และแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” เพื่อแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีการระบาด และอสม.ออนไลน์ สำหรับอสม.เฝ้าระวังไข้เลือดออกในหมู่บ้าน นอกจากนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในและนอกอาคารโรงพยาบาลสนาม

ด้านนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนได้มีมติกำหนดให้ทุกวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาคมอาเซียนป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยในปีนี้ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ รณรงค์ภายใต้แนวคิด “อาเซียนสานพลัง ยับยั้งโควิด พิชิตไข้เลือดออก” และจากสถานการณ์โรคโควิด 19 จึงมีการปรับรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และจัดกิจกรรมรณรงค์ เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยจัดทำการถ่ายทอดสดในรูปแบบเฟซบุคไลฟ์ กรมควบคุมโรค การเสวนาปัญหาโรคไข้เลือดออก เรื่อง “วายร้ายไวรัส 2 in 1” โดย นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และการประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวด TikTok นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดกิจกรรม “โครงการลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” และเปิดตัวแอปพลิเคชัน “รู้ทัน” จากพื้นที่จัดกิจกรรมอาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์อมตะ ซิตี้ จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่มกราคม – 25 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วย 3,012 ราย อัตราป่วย 4.53 ต่อประชากรแสนราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.07 ส่วนโรคนำโดยยุงลายอีก 2 โรคคือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วย 288 ราย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 5 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิตจากทั้งสองโรค

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles