“อนุทิน” รับมอบห้องความดันลบ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบห้องความดันลบ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และภาคเอกชน

วันนี้ (14 มิถุนายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข รับมอบห้องความดันลบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และบริษัทโอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

นายอนุทินกล่าวว่า ในสถานการณ์โรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขได้รับการสนับสนุน จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชน นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ และสิ่งของมามอบให้อย่างต่อเนื่อง สำหรับในวันนี้มีผู้จิตศรัทธา จากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า โดยมีนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ นายกสมาคม และคณะ ได้นำสิ่งของมาบริจาค ประกอบด้วย ห้องความดันลบ (Negative Pressure Unit) จำนวน 22 ห้อง มูลค่ารวม 220,000 บาท มอบให้สถาบันโรคเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี 5 ห้อง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 1 ห้อง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 1 ห้อง และมอบให้โรงพยาบาลชุมชน จำนวน 15 แห่ง แห่งละ 1 ห้อง, เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และวัดชีพจร (Pulse Oximeter) จำนวน 200 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท มอบให้สถานพยาบาลที่มีความจำเป็น, เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Cannula) จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 400,000 บาท มอบให้โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จ.สมุทรสาคร และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี, เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oximeter) จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 37,500 บาท มอบให้โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต มูลค่ารวมทั้งสิ้น 807,500 บาท

นอกจากนี้ คุณโยชิฮิโร ทาคะดะ กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด มอบ Alcohol Hand gel 300 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด, Alcohol Hand spray 75 มิลลิลิตร จำนวน 2,000 ขวด, Alcohol Hand spray 200 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด, หน้ากาก N95 3M จำนวน 640 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 60,000 ชิ้น มอบให้โรงพยาบาลบุษราคัม รวมมูลค่า 900,000 บาท

 “รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่นำเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งทุกท่านไม่เคยทอดทิ้งนำสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์มามอบให้อย่างต่อเนื่อง ขอบคุณทุกกำลังใจ พวกเราไม่หวั่นไหวต่อคำครหาใดๆ ตราบใดที่ทราบว่าจุดประสงค์ เป้าหมายและทิศทางที่เราทำ คือ การทำให้โรคระบาดโควิดผ่านพ้นไป ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด คือ เป้าหมายสูงสุดของกระทรวง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการส่งมอบสิ่งของไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้โรคโควิด 19 นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนาของผู้ที่บริจาคที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ หลังโควิดผ่านพ้น เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไม่กี่เดือนข้างหน้าวัสดุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เหล่านี้ยังใช้ประโยชน์ดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ต่อได้” นายอนุทินกล่าว

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles