พร้อม!

ชัดเจนแล้วว่าจุดให้บริการวัคซีนโควิด 19 สถานีกลางบางซื่อ นับว่ามีบทบาทสำคัญในการให้บริการวัคซีนทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
โดยจุดให้บริการดังกล่าว อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของท่านรองฯ อนุทิน ที่ได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
แรกเริ่มเดิมที่ จุดให้บริการนี้ เน้นฉีดให้กับบุคลากรด้านการคมนาคมขนส่ง แต่ในอนาคต วางเป้าไว้เป็นจุดฉีดข้าราชการกรมกองต่างๆ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปด้วย
ศูนย์ฉีดวัคซีนดังกล่าวได้จัดการบริการเป็น 4 จุด
จุดที่ 1 เป็นที่พักคอย รองรับได้ 1,400 ที่นั่ง
จุดที่ 2 เป็นพื้นที่ลงทะเบียนข้อมูลเซ็นใบยินยอม รองรับได้ 179 โต๊ะ
จุดที่ 3 จุดฉีดวัคซีน รองรับได้ 100 โต๊ะ
จุดที่ 4 จุดพักรอสังเกตอาการ มีประมาณ 800 ที่นั่ง สามารถรองรับการฉีดวัคซีน 900 คน/ชั่วโมง หรือเป้าหมายสูงสุด 1 หมื่นคน/วัน ในพื้นที่ใช้สอย14,200 ตารางเมตร
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 2564 มีสถิติฉีดวัคซีนให้กับข้าราชการ องค์กรของรัฐ และบุคลากรที่ให้บริการด้านขนส่งสาธารณะ รวมทั้งสิ้น 115,074 ราย
ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เพียงวันเดียว มีผู้เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เฉลี่ยเกือบ 1,800 คนต่อชั่วโมง สูงกว่าที่ได้ประมาณการไว้เดิมที่ 900 คนต่อชั่วโมง จึงคาดว่าก่อนสิ้นปี 2564 นี้ จะสามารถฉีดวัคซีนได้มากกว่า 2 ล้านคน
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ถือเป็น D DAY การมห้บริการแก่ประชาชนในวงกว้าง
และจุดให้บริการวัคซีนโควิด 19 สถานีกลางบางซื่อ ก็พร้อมแล้ว ที่จะช่วยชาติ เดินหน้าภารกิจที่สำคัญยิ่ง

บทความก่อนหน้านี้ทุกหยดมีค่า
บทความถัดไปเหมือนเดิม

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles