กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัว โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล จิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศ

วันนี้ (28 พฤษภาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มเปราะบางที่มีความบกพร่องทางจิต และครอบครัว ณ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการลงทะเบียนและเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง แต่กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อยังต้องคำนึงถึงผู้ป่วยอีกกลุ่มในสังคม นั่นคือผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีความบกพร่องทางจิต เช่น เชาวน์ปัญญาบกพร่อง ออทิซึม โรคจิตเภท และโรคทางอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งยังมีความยากลำบากในการเข้าถึงวัคซีนและมีความเสี่ยงจากอาการทางจิตที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการป้องกันการติดโรคของตนเอง ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงจัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับกลุ่มเฉพาะดังกล่าว และมอบหมายให้โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตทั่วประเทศจำนวน 20 แห่งดำเนินการทันที โดยเริ่มเปิดบริการครั้งแรกวันนี้ที่ สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ด้านนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ผู้ป่วยจิตเวชมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิดมากกว่าประชาชนทั่วไปถึง 6 เท่า และเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโควิด 19 และใช้เตียงในหอผู้ป่วยวิกฤต มากกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับบุคคลที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เพื่อเกิดการกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว เท่าเทียม และทั่วถึง กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือผู้ป่วยจิตเวชที่กำลังรับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมไปถึงสถานพยาบาลภาคเอกชนต่าง ๆ สามารถลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้ามารับบริการประมาณ 1 ล้านคน ภายในช่วงระยะเวลา 2 เดือน

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร กล่าวเสริมว่า ผู้ป่วยจิตเวชและผู้มีความบกพร่องทางจิตนั้นเป็นประชาชนกลุ่มเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ข้อปฏิบัติเฉพาะในการรับวัคซีน ได้แก่

1) รับบริการกับบุคคลและสถานที่คุ้นเคย โรงพยาบาลจิตเวชจึงเป็นที่ที่เหมาะสมในการให้บริการวัคซีน

2) รับบริการพร้อมสมาชิกในครอบครัว เพื่อลดความกังวล และง่ายต่อการติดตามมารับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตจะเริ่มฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มที่มีอาการรุนแรงในโรงพยาบาลและกลุ่มผู้ป่วยในที่กำลังจะกลับไปใช้ชีวิตในสังคม และให้ความยินยอมในการรับวัคซีน เป็นลำดับแรก จากนั้นจะกระจายไปยังผู้ป่วยจิตเวชอื่น ๆ เป็นลำดับถัดไป ทั้งนี้ผู้ป่วยจิตเวชทุกโรคสามารถรับวัคซีนได้โดยไม่ต้องหยุดยาหรือลดยาที่รับประทานแต่อย่างใด หากต้องการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนให้ติดต่อโรงพยาบาลจิตเวชใกล้บ้านท่าน หรือสถานพยาบาลที่ท่านรับบริการอยู่

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles