“อนุทิน” จับมือ สมาพันธ์ 11 วิชาชีพ สู้โควิด-19 เผย บุคลากรสาธารณสุข ฉีดวัคซีนเกิน 90%

วันนี้(29 เมษายน) ที่ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมคณะผู้บริหารสธ. เข้าร่วมในงานแถลงข่าว “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ สู้ภัยโควิด-19” โดยสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 สภาวิชาชีพ

ประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด และสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมระดมกำลังบุคลากรในแต่ละวิชาชีพสู้ภัยโควิด-19

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลพร้อมให้การดูแลประชาชนในทุกมิติ ทั้งการรักษา ป้องกันควบคุมโรค และการทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงมือแพทย์โดยเร็ว ตลอดจนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ครอบคลุมจำนวนประชากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทย ตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาพันธ์วิชาชีพทั้ง 11 สาขา เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลได้จัดเตรียมวัคซีนให้กับทุกคนในประเทศไทย ทุกสัญชาติ เพราะเรายึดหลักการว่า “จะไม่มีใครปลอดภัย หากทุกคนยังไม่ปลอดภัย หากเราฉีดแต่คนไทย ไม่ฉีดสัญชาติอื่นที่อยู่ในเมืองไทย เราก็พูดไม่ได้ว่าเราปลอดภัย”

ดังนั้น การที่กลุ่มสมาพันธ์วิชาชีพฯ โดยสาขาวิชาชีพสุขภาพ เข้ามาสนับสนุนภารกิจการฉีดวัคซีน ก็จะสร้างความมั่นใจให้ประชาชน และขับเคลื่อนให้การฉีดวัคซีนบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

นายอนุทิน กล่าวว่า สธ. ได้ดูแลบุคลากรสาธารณสุข ผู้ทำงานด่านหน้าที่มีโอกาสเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผู้ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน ด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 100% ในเดือน พ.ค. โดยขณะนี้บุคลากรสาธารณสุขได้รับการฉีดวัคซีนเกินกว่า 90%

ส่วนประชาชนทั่วไปจะเริ่มฉีดวัคซีนในเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ ความช่วยเหลือจากสมาพันธ์ฯ จะช่วยลดอัตราการติดเชื้อในบุคลากรสาธารณสุขได้ และรัฐบาลก็จะจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานอย่างปลอดภัยมากที่สุด

“ผมในนามของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข และคนไทยทุกคน ต้องขอขอบคุณความทุ่มเทเสียสละของจิตอาสาจากทุกสภาวิชาชีพ ที่เข้ามากับ สธ. ในการบริหารจัดการโควิด-19 ส่วนการให้วัคซีนป้องกันโควิด-19

ต้องขอความกรุณาจากสภาวิชาชีพที่มีสมาชิกกว่า 5 แสนคน ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง นำมาสู่การเข้ารับวัคซีนตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข” นายอนุทินกล่าว

#Like_Anutin

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles