นายกฯ มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ปี 64 ขอบคุณที่เสียสละช่วยดูแลสุขภาพคนไทย

นายกรัฐมนตรี มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 17 ราย เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. ขอบคุณที่เสีสละดูแลสุขภาพประชาชน เคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะช่วงโควิด 19 ช่วยควบคุมโรคและให้ความรู้ความเข้าใจด้านวัคซีนอย่างดี

          วันนี้ (17 มีนาคม 2564) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 17 ราย เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเข้าร่วม

      พลเอก ประยุทธ์กล่าวว่า จากการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เห็นศักยภาพของระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็ง มีความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ถือเป็นด่านหน้าสำคัญที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จนเป็นที่ยอมรับ ยกย่อง และชื่นชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยนำวัคซีนโควิด 19 มาฉีดให้แก่ประชาชน อสม.ก็มีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยและข้อดีของการรับวัคซีนโควิด 19 และยังช่วยเน้นย้ำมาตรการทางสาธารณสุข ทั้งการสวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานหรือสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแม้จะมีวัคซีนแล้ว

       “รัฐบาลขอชื่นชมและขอบคุณพี่น้อง อสม. ทั่วประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน ทำงานด้วยจิตอาสา เสียสละเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ทำงานเชื่อมประสานระหว่างประชาชน ชุมชน และเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดงานเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ อสม. ทั่วประเทศ เพื่อขอบคุณพี่น้อง อสม.ทุกคนที่มีส่วนช่วย ในการสร้างความสุขให้กับคนไทยมาโดยตลอด”
พลเอก ประยุทธ์กล่าว

นายอนุทินกล่าวว่า อสม. หรือนักรบเสื้อเทา เป็นกลไกภาคประชาชนที่เข้มแข็ง เป็นรากฐานของการสาธารณสุขไทย ดำเนินการเคียงคู่กับกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ พ.ศ. 2521 ปัจจุบันมี 1.05 ล้านคน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทั่วประเทศ มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับภาวะวิกฤตหลายเหตุการณ์ เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก รวมถึงโรคโควิด 19 ทำให้ประเทศไทยควบคุมการแพร่ระบาดได้ สำหรับการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการ เชิดชูเกียรติแก่ อสม. ทั่วประเทศ และประกาศเกียรติคุณ อสม. ที่มีผลงานเด่นในระดับชาติ จำนวน 17 ราย แบ่งเป็น อสม.ดีเด่นระดับชาติ 12 สาขา จำนวน 12 ราย สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ จำนวน 4 ราย และการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ราย

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles