สธ.ประกาศเดินหน้า “หมอพร้อม-อสม.พร้อม-ประชาชนพร้อม” ฝ่าทุกวิกฤตสุขภาพ

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ มอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบดูแลกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาพจิตผ่านระบบ อสม.ออนไลน์ และมอบรางวัล อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ดีเด่น ประกาศเดินหน้า “หมอพร้อม – อสม.พร้อม – ประชาชนพร้อม” ฝ่าทุกวิกฤตสุขภาพ

          วันนี้ (17 มีนาคม 2564) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมของทุกปี โดยนายอนุทินได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่นระดับชาติ 17 ราย และมอบโล่เกียรติคุณ เชิดชูเกียรติทีมสนับสนุน อสม. ดีเด่นระดับชาติ 17 ทีม ขณะที่ ดร.สาธิต ได้มอบรางวัลพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงานการดูแลกลุ่มเสี่ยงจากการคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้นผ่านระบบ อสม. ออนไลน์ 12 พื้นที่ และมอบรางวัล อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับภาค 4 ภาคและทีม

          นายอนุทินกล่าวว่า ขอบคุณพี่น้อง อสม. ทุกคน ที่มีส่วนช่วยในการสร้างความสุขให้กับคนไทยมาโดยตลอด โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สังคมทั่วโลกได้เห็นถึงพลังความร่วมมือ และจิตอาสาของ อสม. อันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ซึ่งการนำวัคซีนโควิด 19 มาฉีดให้แก่ประชาชน อสม.ได้มีส่วนสำคัญอีกครั้งในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ด้วยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัย และข้อดีของการรับวัคซีนโควิด 19 ขั้นตอนการฉีดวัคซีน สำรวจกลุ่มเสี่ยง คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) “หมอพร้อม” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร ติดตามอาการภายหลังการฉีดวัคซีน การรายงานผลแก่เจ้าหน้าที่  และระบบนัดในการรับวัคซีนในครั้งต่อไป ซึ่งเป็นการแสดงพลังของพวกเราชาวสาธารณสุขให้สังคมเห็นถึงความพร้อม ทั้ง “หมอพร้อม” “อสม. พร้อม” “ประชาชนทุกคน พร้อม” ที่จะฝ่าฟันในทุกวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไปด้วยกัน

          ดร.สาธิตกล่าวว่า อสม.มีส่วนสำคัญในการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 มี อสม.บางคนได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบสวัสดิการและการช่วยเหลือเยียวยา อสม. ที่ได้รับผลกระทบ เช่น สวัสดิการค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษให้กับ อสม. ทุกคน สนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฌกส.) อสม. รวมทั้งกองทุนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนการทำงานของ อสม. เพื่อร่วมกันดำเนินงานและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประเทศชาติต่อไป

          นายแพทย์ธเรศกล่าวว่า นอกจากการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ยังมีการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ อสม.พร้อมชวนคนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยออกสำรวจ ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน ออกให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในเรื่องวัคซีนโควิด 19  พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนยังคงเข้มในการปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMHTT เว้นระยะห่าง(Distancing) สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า (Maskwearing)ล้างมือบ่อยๆ (Hand washing) ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่ (Testing) และใช้ไทยชนะ (Thaichana) โดยเริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 15 – 29 มีนาคม 2564

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles