“อนุทิน” นำทีมไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่อินโดนีเซีย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือด้านสาธารณสุข และรับรองแผนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาค

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน ครั้งที่ 15 (15th ASEAN Health Ministers Meeting: 15th AHMM) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-สหรัฐอเมริกา สมัยพิเศษ  ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือ การให้การรับรองเอกสารเชิงนโยบายของอาเซียนและแผนงานด้านสาธารณสุขระยะ 5 ปี และจะมีการประชุมกับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศคู่เจรจาที่สำคัญ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานความร่วมมือด้านสาธารณสุข และรับรองแผนความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาค คาดว่าจะมีการหารือกันอย่างเข้มข้น เนื่องจากจะเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและประเทศคู่เจรจาได้พบกันพร้อมหน้าในรอบ 2 ปี หลังจากสถานการณ์โควิด 19 อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนได้หารือกับรัฐมนตรีสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกา ที่เดินทางมาร่วมประชุมที่บาหลีด้วยตัวเองด้วย

นายอนุทินกล่าวอีกว่า จะใช้โอกาสนี้ในการหารือทวิภาคี (Bilateral meeting) กับรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนและประเทศคู่เจรจาทุกประเทศ เพื่อเชิญประเทศที่เป็นสมาชิกของเอเปคมาประชุมระดับสูงว่าด้วยสุขภาพและเศรษฐกิจ (APEC High Level Meeting on Health and the Economy) ที่กระทรวงสาธารณสุขไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนสิงหาคม 2565 และจะขอรับการสนับสนุนจากประเทศดังกล่าวให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งของศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases) ซึ่งขณะนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกประเทศที่ตั้งศูนย์ โดยมีประเทศคู่แข่งคือ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งจะพยายามสุดความสามารถเพื่อให้ไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นประเทศที่ตั้งของศูนย์นี้ให้ได้

ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนจัดขึ้นเป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญในการดำเนินความร่วมมือด้านสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียน โดยประเทศสมาชิกจะเวียนกันเป็นเจ้าภาพเรียงตามอักษรภาษาอังกฤษ โดยในปีนี้ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles