“อนุทิน” รับมอบที่ดิน เพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และสถานดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ รับมอบที่ดิน 124 ไร่ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง อาทิ โรคมะเร็ง ผิวหนัง ดวงตา ข้อและกระดูก การฟื้นฟูสมรรถภาพ และฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร คาดเริ่มก่อสร้างในปี 2566

วันนี้ (6 มกราคม 2565) ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีรับมอบที่ดิน และให้สัมภาษณ์ว่า  ในวันนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบที่ดิน จากคุณอุไรศรี คะนึงสุขเกษมและครอบครัว ซึ่งบริจาคที่ดินบริเวณบ้านหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 124 ไร่ ให้แก่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสาธารณประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข โดยที่ดินที่ได้รับมอบในวันนี้ จะนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ เพื่อขยายและรองรับในการดูแลรักษาประชาชน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ในการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพกับต่างประเทศ

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ในนามกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่แสดงเจตจำนงบริจาคที่ดินให้กับกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นการสร้างคุณประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมและพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างแท้จริง ในส่วนการจัดตั้งศูนย์ฯ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2566 และเมื่อแล้วเสร็จ สถานที่แห่งนี้จะสามารถรองรับการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้มากขึ้น

ด้านนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้บริการการแพทย์เฉพาะทางที่ยุ่งยากซับซ้อน ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสมแก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกรมการแพทย์มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา อาทิ ด้านการรักษา โรคมะเร็งโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรคผิวหนังโดยสถาบันโรคผิวหนัง โรคเกี่ยวกับดวงตาโดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรคเกี่ยวกับข้อและกระดูกโดยโรงพยาบาลเลิดสิน ด้านบำบัดฟื้นฟู สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เป็นต้น สำหรับที่ดินที่ได้รับ เบื้องต้นทางกรมการแพทย์ได้จัดทำร่างผังแม่บทไว้แล้วโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็ง โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 2.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูทางการแพทย์ โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ 3.สถานที่ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ในอนาคตมีแผนขยายศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางให้ครอบคลุมทุกด้านต่อไป

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles