บัตรทองรักษาทุกที่ – “ฟรี” ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก ! “อนุทิน” จัดของขวัญปีใหม่ 65 บริการคนไทย เผย แผนสกัดโอมิครอน เน้นลดความสูญเสีย เศรษฐกิจ ต้องไปต่อได้

2 มกราคม 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแผนการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ในปี 2565 ว่า

กระทรวงสาธารณสุข เชื่อว่า หากสุขภาพของคนไทยแข็งแรง ประเทศชาติ ย่อมแข็งแรงตาม ดังนั้น งานให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนจึงเป็นเรื่องจำเป็น และต้องพัฒนาขึ้นให้ดีขึ้นในทุกปี ปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอมอบของขวัญให้ประชาชน คือ

1.โครงการสิทธิบัตรทอง หากเจ็บป่วยและมีความจำเป็น สามารถไปรับบริการจากสถานบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ โดยไม่ถูกปฏิเสธ หรือถูกเรียกเก็บเงิน หรือต้องกลับไปรับใบส่งตัว เพื่อลดข้อจำกัดการเข้ารับบริการของประชาชน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ได้ เช่น เดินทางไปนอกพื้นที่ หรือพักอาศัยอยู่ในเขตติดต่อจังหวัดอื่น เป็นต้น

จากการนำร่องโครงการเจ็บป่วยไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกทม. ช่วงปี 2564 พบว่า ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการ เราจึงมีมติให้ขยายการดำเนินการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

และ 2.โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่บ้านด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับ 3 ของโรคมะเร็ง ทั้งนี้ ในความเป็นจริง แม้ปัจจุบันจะสามารถเข้ารับการตรวจด้วยวิธี Pap Smear และ HPV DNA Test ได้ตามสิทธิประโยชน์ แต่หลายพื้นที่ยังไม่สามารถตรวจคัดกรองได้ตามเป้าหมาย เพราะติดอุปสรรคนานับประการ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้น จึงได้ให้ประชาชนดำเนินการด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะรับผิดชอบจัดหาชุดอุปกรณ์ตรวจ HPV ด้วยตนเอง จำนวน 8 หมื่นชุด แจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายที่เข้าร่วมโครงการ โดยหญิงไทยอายุ 30-60 ปี สามารถขอรับชุดตรวจได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565

เมื่อถามถึงการรับมือกับโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน นายอนุทิน ตอบว่า แม้จะมีรายงานการติดเชื้อเข้ามา แต่สิ่งที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดคือ อัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิต ต้องพยายามกดยอดส่วนนี้ให้อยู่ในจุดที่ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้ พร้อมไปกับการเปิดทางให้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนต่อไปได้ การปิดเมือง จะเป็นมาตรการสุดท้าย ที่เราจะพิจารณาใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุด ที่ผ่านมา เราได้เตรียมแผนการ และทรัพยากรรองรับการแพร่ระบาดไว้แล้ว แต่ ก็ต้องวิงวอนขอให้ประชาชน ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเช่นกัน

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles