“อนุทิน” มอบโล่รางวัลแก่จังหวัดที่มีผลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดีเด่น

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่รางวัลแก่จังหวัดที่มีผลดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ทั้งภาพรวมการฉีดวัคซีนสูงสุด, ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนในประชากรกลุ่มเสี่ยง, การบริหารจัดการฉีดวัคซีนยอดเยี่ยมระดับเขต พร้อมมอบโล่ขอบคุณ กทม. และมอบใบประกาศเกียรติคุณทุกจังหวัด ที่ร่วมมือกันฉีดวัคซีนจนบรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส

วันนี้ (24 ธันวาคม 2564) ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการจัดงานแสดงความสำเร็จการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศ บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมงาน และกล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ออกมาตรการต่าง ๆ ตลอดจนจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับประชาชน ซึ่งกำลังสำคัญที่ร่วมกันทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่ในการควบคุม คือ ความร่วมมือของหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งชาวไทยและต่างชาติที่พำนักในประเทศ ให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด โดยกำหนดเป้าหมายการฉีดให้ได้ 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดความรุนแรงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดการเสียชีวิต และรักษาระบบสุขภาพของประเทศ และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 สามารถฉีดวัคซีนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงฉีดวัคซีนเข็มแรกได้มากกว่า 50 ล้านโดส ครอบคลุมเป้าหมายกว่าร้อยละ 70

นายอนุทินกล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการขอบคุณทุกหน่วยงานในจังหวัดต่าง ๆ ที่ร่วมกันจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ส่งผลให้การดำเนินงานในพื้นที่มีความครอบคลุมสูงขึ้น จำนวนผู้ป่วยโควิด 19 ที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตลดลง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยอดเยี่ยมเพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทุกคนที่ทุ่มเท เสียสละปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานคณะกรรมการ คัดเลือกจังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 5 อันดับสูงสุด, จังหวัดที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 ในภาพรวม 5 อันดับสูงสุด, จังหวัดที่บริหารจัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ยอดเยี่ยมระดับเขต พร้อมมอบโล่เกียรติคุณขอบคุณกรุงเทพมหานคร ในการร่วมฉีดวัคซีนโควิด 19 และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่จังหวัดที่ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประเทศ

นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณเครือข่ายสาธารณสุข อสม. จิตอาสาทั่วประเทศ ที่เห็นถึงความสำคัญและร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน ภายใต้สถานการณ์ที่เร่งรัด จนทำให้ประชากรกลุ่มต่างๆ และผู้ที่พำนักในประเทศไทยได้รับวัคซีนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 ล้านโดส อย่างรวดเร็ว นายอนุทินกล่าวในตอนท้าย

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles