“อนุทิน” ห่วงปีนี้ฝุ่น PM 2.5 อาจรุนแรงขึ้น เร่งเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ ทำระบบรายงานเหตุและสอบสวนโรค

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงฝุ่น PM 2.5 อาจรุนแรงกว่าปีก่อน หลังเริ่มผ่อนคลายมาตรการโควิด มีการเดินทาง ประกอบกับความกดอากาศสูงทำให้เกิดฝุ่นสะสม ย้ำประชาชนเช็คสภาพอากาศ สวมหน้ากากป้องกันก่อนออกจากบ้าน

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอนามัย สำนักงานประกันสังคม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไซต์ และผ่านระบบออนไลน์

นายอนุทินกล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมมีวาระสำคัญเรื่องการเตรียมรับมือสภาวะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งปีนี้คาดการณ์ว่าอาจมีปัญหารุนแรงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากปี 2563 มีการล็อกดาวน์ และมีนโยบายให้คนทำงานที่บ้าน ทำให้การใช้รถลดลง ส่งผลให้ฝุ่นลดลงด้วย ส่วนปีนี้เริ่มเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการคนกลับมาทำงานและเดินทางสัญจรมากขึ้น ทำให้แหล่งกำเนิดฝุ่นเพิ่มขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการและนโยบายมุ่งเน้นความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างบูรณาการ การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข มาตรการต่าง ๆ ทั้ง การป้องกัน การเฝ้าระวังและการควบคุมโรค ไปจนถึงการสื่อสาร แจ้งเตือนประชาชนถึงความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ฝุ่น PM 2.5 ยังเป็นโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในกลุ่มโรคจากสิ่งแวดล้อม ภายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ โดยคณะกรรมการฯ เห็นควรพิจารณาให้มีแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างเร่งด่วน

นายอนุทินกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้จัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาการสำคัญที่เกิดจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ภายใต้กลุ่มโรคที่กำหนด พร้อมกำหนดแนวทางเฝ้าระวังสอบสวนโรค

 “ในช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่นอย่างใกล้ชิด สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น (N95) หรือหน้ากากที่มีแผ่นกรองคาร์บอนทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือไปในพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง  หรือหันมาออกกำลังกายภายในอาคารแทน และร่วมกันช่วยลดฝุ่น PM 2.5 โดยเน้นทำงานที่บ้าน ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าประสิทธิภาพการทำงานไม่ลดลง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการเดินทางที่ทำให้เกิดฝุ่นละออง และหากต้องมีการเดินทางไปในเส้นทางเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันควรร่วมโดยสารไปด้วยกัน พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ไม่เผาขยะ เผาป่า หรือพืชผลทางการเกษตร” นายอนุทินกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาเห็นชอบอนุบัญญัติภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ อีก 2 ฉบับ คือ 1.(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพแก่ลูกจ้าง พ.ศ. … และ 2.(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles