ระบบสาธารณสุขไทย ต้องไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง

ในงานวันหลักประกันสุขภาพสากล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา

ท่านรองฯ ร่วมงานสำคัญนี้ โดยท่านได้ขึ้นกล่าวชื่นชมระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง

นอกจากนั้น ท่านยังได้เขียนข้อความ บนโพสต์อิท ฝากไว้แทนความในใจเป็นภาษาอังกฤษ

“Leave no one ‘s health behind , Invest in health system for all .”

หรือ

“เราจะไม่ทิ้งชีวิตใครไว้ข้างหลัง

เราจะต้องลงทุนในระบบสุขภาพ

เพื่อประชาชน ทุกคน”

โดยท่านรองฯ เป็นคนหนึ่งที่ให้สำคัญกับระบบให้บริการด้านสุขภาพ

ท่านยืนยันความจำเป็นของนโยบายบัตรทอง

และท่านยังทำให้ดีขึ้น พัฒนา งานดูแลคนไทย จากรักษาทุกโรค เป็น “รักษาทุกที่”

นอกจากนั้น ยังยกระดับระบบสุขภาพพื้นฐานด้วยนโยบาย 3 หมอ บูรณาการความร่วมมือระหว่าง อสม. หมออนามัย และหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชนแล้วกว่า 9.7 ล้านครัวเรือน

ไปจนการขยายขีดความสามารถของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อเข้าถึงคนไทย ให้ได้มากที่สุด

ล่าสุด WHO ยกย่องว่าไทย มีระบบสุขภาพที่ยอดเยี่ยม

ขณะที่ รายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลก หรือ Global Health Security Index (GHS) ประจำปี 2021 จัดอันดับให้ไทย อยู่ในอันดับ 5 ของประเทศที่มีความแข็งแกร่งด้านสุขภาพมากที่สุดในโลก

ท่านรองฯ ทำเต็มที่

เพราะระบบสุขภาพของไทย ต้องทั่วถึง เท่าเทียม

และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles