ผู้นำด้านสุขภาพ

ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ได้รับความเชื่อมั่นด้านระบบจัดการสาธารณสุขในระดับ TOP ของโลก ล่าสุด ท่านรองฯ นำคณะเยือนเจนีวา สหพันธรัฐสวิส ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก หาทางหยุดโควิด 19 ตามที่เป็นข่าว

ณ โอกาสนี้ มีข่าวดี เพราะ ไทยจะได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ UNAIDS(โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ) ในปี 2565 ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการนำทุกชาติเอาชนะโรคเอดส์ ที่เป็นยังเป็นปัญหาใหญ่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

ท่านรองฯ ได้หารือกับนายทิม มาร์ติโน รองผู้อำนวยการบริหาร UNAIDS และทีมงาน ณ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ

พร้อมย้ำว่า

“แม้ที่ผ่านมาจะมีความก้าวหน้าอย่างมากในกระบวนการรักษาและการป้องกันโรคเอดส์ แต่ทั่วโลกยังมีความท้าทายหลักอยู่ที่เรื่องความเหลื่อมล้ำ ไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงบริการสุขภาพ ยารักษาโรค ระหว่างเพศ สถานะทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอายุ ของผู้คนทั้งในและระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม คนหนุ่มสาวจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นรากฐานสำคัญต่อการต่อสู้กับโรคเอดส์ แต่ยังพบว่าเด็กผู้หญิงและผู้หญิง คนหนุ่มสาวจำนวนมากไม่ได้รับการดูแลที่ดี เนื่องจากการตีตราตนเอง การตีตราทางสังคม และการเลือกปฏิบัติ โดยทั่วโลกต้องฟังเสียงคนรุ่นใหม่ พลังของคนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่กับเอชไอวี ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการสร้างระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการดูแลคนทุกกลุ่ม

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้สร้างอุปสรรคต่อการดูแลผู้ป่วยเอชไอวี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องการการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน พร้อมกับการมีระบบประกันสุขภาพที่ยืดหยุ่น พร้อมตอบสนองความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคต โดยยุทธศาสตร์โรคเอดส์โลก พ.ศ.2564-2569 จะต้องได้รับการแปลงไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลต่างๆ จำเป็นต้องให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเอชไอวี-เอดส์ อย่างเพียงพอ

ขอเรียกร้องให้ประชาคมโลก กล้าหาญที่จะขจัดต่อความไม่เท่าเทียมทางสังคม ที่ทำให้คนบางกลุ่มมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และกลับสู่แนวทางที่จะยุติโรคเอดส์ให้ได้ภายในปี 2573″

ว่ากันว่า การเดินทางมาประชุมนานาชาติครั้งนี้ ถือเป็นฤกษ์ดี ที่ ท่านรองฯ ได้นำระบบ สธ.ไทย ไปโชว์แก่สายตาชาวโลก ให้ได้สมชื่อกับเป็นชาติที่มีระบบสาธารณสุขยอดเยี่ยมที่สุดชาติหนึ่ง

บทความก่อนหน้านี้“ผงาด”
บทความถัดไป“ไหว้สวย”

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles