เชื่อมั่นวัคซีน ฉีดครบ2เข็ม ลดวันกักตัวเหลือ7วัน เพิ่มโอกาสประเทศไทย

เนื่องจากขณะนี้ทั่วโลกฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วมากกว่า 250 ล้านโดส ทำให้มีภูมิต้านทานและลดการติดเชื้อได้มากขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณา สถานกาณ์ระดับโลก และความสามารถการควบคุมโรคในประเทศไทย แล้ว มีมติเห็นชอบการลดวันกักตัว ใน 3 กรณี คือ

1. คนต่างชาติมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และมีเอกสารรับรองปลอดโควิดใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และตรวจหาเชื้ออีกครั้งในประเทศไทยไม่พบเชื้อ

ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน

ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา ให้กักตัว 14 วัน

2. คนไทยเดินทางจากต่างประเทศ มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิดอย่างน้อย 14 วัน ไม่เกิน 3 เดือน ไม่มีเอกสารรับรองปลอดโควิด ผลการตรวจหาเชื้อในประเทศไทย 2 ครั้งไม่พบเชื้อ

ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน

3. คนต่างชาติไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด มีเพียงเอกสารรับรองปลอดโควิด 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

ลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน

เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ระยะต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 หากฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงอย่างน้อยร้อยละ 70 และประชาชนที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับวัคซีนครบตามเป้าหมาย

บางพื้นที่อาจผ่อนคลายไม่ต้องกักตัว ซึ่งจะพิจารณาตามสถานการณ์ แต่ละพื้นที่ต่อไป

#เพจอนุทิน ชาญวีรกูล

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles