“อนุทิน” มอบกรมการแพทย์ใช้องค์ความรู้พัฒนาบริการเพื่อประชาชนที่ปลอดภัย สะดวก ทั่วถึงและเท่าเทียม

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายกรมการแพทย์ ประจำปี 2565 มุ่งเน้นสร้างความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรการแพทย์ผู้ให้บริการ, ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวก ลดการไปโรงพยาบาล ลดความแออัด และร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศยกระดับคุณภาพการบริการ ให้ประชาชนได้รับบริการที่เสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2564) ที่โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ “ความคาดหวังต่อระบบการดูแลรักษาทางการแพทย์ภายใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่” โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมการแพทย์ ทุกระดับ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 300 คน

นายอนุทินกล่าวว่า ในปี 2565 ภายใต้กรอบแนวคิด “สาธารณสุขสร้างชาติ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สาธารณสุขวิถีใหม่ที่ดีกว่าเดิม” ได้มอบนโยบายให้กรมการแพทย์นำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการการแพทย์เพื่อประชาชน 3 เรื่อง คือ 1. สร้างความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้บริการ สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการให้บริการแก่ประชาชน 2. ลดการไปโรงพยาบาล ลดความแออัด และลดรอคอย ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการให้บริการ อาทิ การขึ้นทะเบียนและนัดหมาย Online การพัฒนา Telemedicine และจัดส่งยาทางไปรษณีย์หรือจากร้านยาใกล้บ้าน รวมถึงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพประชาชน 3. ประชาชนได้รับบริการที่เสมอภาค เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ และยกระดับคุณภาพของบริการทางการแพทย์ ด้วยนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่ ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลแบบ VIP โดยทำงานร่วมกับเครือข่าย 3 หมอ ร่วมกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

 “ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ของกรมการแพทย์ รวมถึงแนวทางการแพทย์วิถีใหม่ ที่ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพ คาดหวังว่ากรมการแพทย์จะเป็นผู้นำระบบการแพทย์ของประเทศ ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ซึ่งจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง”นายอนุทิน กล่าว

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles