“อนุทิน” เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น รพ.อำนาจเจริญ รองรับการดูแลประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น รพ.อำนาจเจริญ รองรับการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ลดแออัด ลดรอคอย ลดค่าใช้จ่ายเดินทาง

วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2564) ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น และงานวันครบรอบจัดตั้ง 48 ปี โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

นายอนุทินกล่าวว่า โรงพยาบาลอำนาจเจริญมุ่งมั่นพัฒนางานด้านสาธารณสุข เพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาล ให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนทั้งในเขตจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดใกล้เคียง จนได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 330 เตียง มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคหัวใจและโรคไต จากสถิติผู้มารับบริการ 5 ปีย้อนหลัง มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17.4 เฉลี่ย 378,721 รายต่อปี 1,140 รายต่อวัน และผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เฉลี่ย 26,926 รายต่อปี โรคที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือด โรคหอบหืด และโรคหัวใจ จึงต้องมีการขยายบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ ลดความแออัด รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง ตามนโนบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ประชาชนได้รับบริการด้านการแพทย์ที่สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ ลดแออัด ลดระยะเวลารอคอย

ด้านนายแพทย์ณรงค์กล่าวว่า อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น โรงพยาบาลอำนาจเจริญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี 2561 จำนวน 210,864,885.08 บาท ประกอบด้วยคลินิกผู้ป่วยนอก 3 ชั้น และอาคารสำนักงาน 2 ชั้น เป็นอาคารที่มีความทันสมัย มีระบบความปลอดภัย สามารถรองรับประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้รับฟังผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของเขตสุขภาพที่ 10 โดยมีผลงานเด่น อาทิ Smart Refer มุกศรีโสธรเจริญราชธานี แอปพลิเคชั่น Thai Elder Risk วัยเก๋าฉุกเฉิน เพื่อผู้สูงอายุ นวัตกรรม สองคู่หู สามสหาย สี่พี่น้อง พร้อมยกระดับงานบริการผู้งสูงอายุ และในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ได้มีจัดระบบการดูแลผู้มีความเสี่ยงและผู้ป้วยโดยใช้ชื่อว่า บ้าน 5 หลัง ได้แก่ ศูนย์กักกัน ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลหลัก และศูนย์ฟื้นฟู ดูแลแบบครบวงจร ส่วนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. จังหวัดอำนาจเจริญฉีดครอบคลุมแล้ว ร้อยละ 50.72  เฉพาะวันนี้ที่หอประชุมพุทธอุทยาน ให้บริการฉีดวัคซีนทั้ง 3 ชนิด ให้กับกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า 2,000 คน

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles