“อนุทิน” รับมอบงบสนับสนุนวิจัยลดป่วย “ไข้เลือดออก” ในพื้นที่นำร่องจังหวัดชลบุรี

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบงบประมาณและผลิตภัณฑ์จากคาโอ อินดัสเตรียลฯ 6.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายไข้เลือดออก นำร่องในนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้, ตำบลหนองไม้แดงและดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าลดผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่นำร่องเป็นศูนย์ ในปี 2567

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีรับมอบงบประมาณและผลิตภัณฑ์ทากันยุง จาก นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่ารวม 6.5 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ และพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม ตำบลหนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี

นายอนุทินกล่าวว่า แม้ปี 2564 ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 80 แต่ช่วงปลายปีเริ่มมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปีนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ซึ่งขณะนี้มีการผ่อนคลายให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอน และหลายพื้นที่จัดการเรียนแบบออนไซต์ รวมถึงมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จึงขอให้สถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียน โรงแรม ที่พัก และตามบ้านเรือน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ ป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก ไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

สำหรับโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” ในพื้นที่นำร่องนิคมอุตสาหกรรม อมตะ ซิตี้ และพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม ตำบลหนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี เป็นความร่วมมือระหว่าง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน และนำมาสู่การมอบงบประมาณสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในวันนี้ โดยจะเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี หมั่นสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่าง ๆ โดยพนักงานของโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม และร่วมสร้างระบบรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละบริษัท ตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์ภายในปี 2567 และมีแผนจะขยายโครงการไปยังพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอนาคต

Stay Connected

60,860แฟนคลับชอบ
1,699ผู้ติดตามติดตาม

Latest Articles